XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

XIII. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ YAPILDI

Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin işbirliği ile 7-9 Ekim 2015 tarihlerinde XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Mersin Lamos Otelde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alim KAYA ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Eğitim Sekreteri Uzman Psikolojik Danışman Ülkü YÜKSEL tarafından yapıldı. Bunun ardından Derneğimiz tarafından düzenlenen “VI. Empati Ödülü” ve “Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak Genç Araştırmacı Ödülü” takdimine geçildi.

“Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği VI. Empati Ödülü” Türk PDR-DER Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Değerlendirme Kurulu’nun açıkladığı adayların üyelerimizce oylanması sonucunda Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanlığı “Kardeşliğin Adı: Soma” adlı çalışmasıyla ödülü almaya hak kazandı. Ödül Türk PDR-DER Genel Başkan Yardımcısı Hakkı EKEN tarafından Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanlığı adına[W7E1] takdim edildi.

“Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Genç Araştırmacı Ödülü”nün dördüncüsüne yapılan başvurular ise yine Türk PDR-DER Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Seçici Kurul üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Ödüle layık görülen Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fatma ALTUN ödülünü Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN, Prof. Dr. Mustafa KILIÇ ve Prof. Dr. Linda R. SHAW konferans verdi. Davetli konuşmacı olan Prof. Dr. Linda R. SHAW Rehabilitasyon danışmanlığı konusunda verdiği konferansın yanı sıra söyleşi yaptı.
Üç gün süren kongrede ana tema çerçevesinde kariyer psikolojik danışmanlığı, aile ve evlilik psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı ve ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı gibi alt uzmanlık alanları ele alındı. Konferanslar, paneller, çalıştaylar ve çeşitli tartışma platformları yoluyla mesleğimizin geleceğe dönük çizgisi gösterilmeye çalışıldı.

Kongrenin kapanışında Sonuç Bildirgesi Hazırlama Komisyonu tarafından kaleme alınan ve Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alim KAYA tarafından sunulan sonuç bildirgesinde yer alan bilgiler şöyledir: Kongre 73 üniversiteden 427 katılımcı ile gerçekleştirildi. Kongrede toplam 336 sözlü bildiri 10 ayrı salonda ve 84 oturumda sunuldu. Bunun yanı sıra 14 atölye çalışması, beş panel, üç konferans ve bir söyleşi düzenlenmiş olup atölye çalışmalarına toplam 189 kişi katıldı.

Kapanış ve değerlendirme toplantısında Türk PDR-DER Genel Başkan Yardımcısı Hakkı EKEN tarafından yapılan konuşmada 13. Ulusal PDR Kongresi’nin düzenlenmesi sürecinde Derneğimizin yaşadığı güçlüklerden ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun almış olduğu minimum düzeyde katılım kararından söz edildi. Konuşmanın devamında bu tür güçlüklerle önceki bazı kongrelerde de karşılaşılmasından yola çıkılarak bundan sonra düzenlenecek olan ulusal kongrelerde Dernek ve Anabilim Dalının işbirliği konusunda getirilmesi gereken ve beklenen standartlar üzerinde duruldu. Bu konunun 15. PDR Anabilim Dalı Başkanları toplantısında ele alınması kararı alındı.

2017 yılında yapılacak olan 14. Ulusal PDR Kongresi için aday olan üniversiteler oylandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi PDR Anabilim Dalı ev sahipliğini üstlendi.

Bir Cevap Yazın